Üzemorvosi szolgáltatás

  • A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (korábbi nevén: üzemorvosi szolgáltatást) köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára, A, B, C és D kategóriákban. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatnak elsősorban preventív, megelőző szerepe van: célja a munkakörre való alkalmasság felmérése, illetve a munkahelyi megterhelés és a munkahelyi kórokozó tényezők hatásának ellenőrzése.

 

A foglakozás-egészségügyi vizsgálat kategóriái

  • „A” kategória

A legnagyobb veszélyességi kockázattal járó tevékenységeket öleli fel. Ilyenek a bányászat, a kohászat fizikai munkakörei, a rákrizikós munkahelyek, a sugárzó anyagokkal dolgozók, a korkedvezményre jogosító munkakörök, az ismeretlen vegyianyaggal dolgozók, ill. a vasúti, légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörök valamint ide tartoznak azok a munkavállalók is, akik nem fizikai munkakörben dolgoznak, de az „A” foglakozás-egészségügyi osztályt indokoló környezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

  • „B” kategória

Ehhez az osztályhoz tartoznak az alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkavállalói:

mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása. A „B” kategóriának megfelelő ellátást igényelnek azok is, akik a „B” foglalkozás-egészségügyi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

  • „C” kategória

A „C” foglalkozásegészségi osztályba sorolhatjuk az „A” foglalkozásegészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkaköreiben dolgozókat, valamint azokat a nem-fizikai munkakörök munkavállalóit, akik a „C” foglalkozásegészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik a munkaidejük több mint 50%-át.

  • „D” kategória

Ide sorolhatók a kutatás-szervezési, kulturális, oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók, illetve az „A”, „B”, „C” foglakozás-egészségügyi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói.