Ellátottak köre

Társadalombiztosítás terhére látjuk el:

  • az ellátási területen lakóhellyel, lásd: 19. sz. körzet („állandó lakcím”) rendelkező biztosított pácienseket,
  • az ellátási területen tartózkodási hellyel, lásd: 19. sz. körzet („ideiglenes lakcím”) rendelkező̋ biztosítottat, amennyiben választott háziorvosát aktuálisan felkeresni nem tudja,
  • az ellátási területen kívül lakó, de a praxishoz bejelentkezett és elfogadott biztosított pácienseket,
  • érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező pácienseket,
  • rendelési időben jelentkező személyt, ha heveny megbetegedése vagy krónikus betegsége miatt ellátatlansága az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. Az ellátás feltétele: érvényes személyazonosságot igazoló okmány + lakcímkártya + TAJ-kártya, vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya

Teljes térítési díj ellenében látjuk el:

  • a társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező pácienseket